Shoqerim i personave VIP

 Home / Shërbime / Shoqërimi i personave VIP

Siguria e personave me rëndesi të vecantë (vip)

Shoqërimi i personave V.I.P. (Very Important Person), është një shërbim që përdoret në përgjithësi në botën e spektaklit, nga kinemaja tek televizioni, politika, ekonomia, ku persona me rëndësi të vecantë ndihen të kërcënuar ose në rrezik për shkak të pozitës.

Pelikani Security GROUP ofron mundesinë e shoqërimit të personave të rëndësisë së vecantë me punonjës të kualifikuar, me ose pa automjet. Punonjësit janë të përgatitur e të stërvitur për të kryer shërbim për persona vip kombëtar dhe ndërkombëtar.

Për persona ndërkombëtar, Pelikani vë në disposicion punonjës që njohin gjuhën e personit apo personave VIP.

Pelikani Security GROUP, ofron shërbim të studiuar në ndihmë të klintëve me kërkesa të vecanta, me qëllim mbrojtjen dhe gjithashtu ruajtjen e privatësisë.

Të qënit nje personazh i rëndësishëm, apo i famshëm, implikon domosdoshmërishtë disa faktore rreziku që duhet të analizohen me kujdes pa i lënë asgjë rastësisë.

Shërbimi karakterizohet në bazë te kërkesave të klientit, por mbi te gjitha, në bazë të një vlersimi të rrezikut që mund të jetë objekt klienti.

Pelikani Security GROUP ka ushtruar këtë shërbim për shumë persona të rëndësisë së vecantë vendas dh të huaj si: Papa Francesco, James Belushi, Miss Shqipëria. Për më shumë, vizitoni galerinë.

Copyright © 2018 Pelikani Security GROUP