Kushtet e përdorimit

 Home / Kushtet e përdorimit

I gjithë materiali i perdorur në këtë web faqe përfshirë foto dhe tekste është prodhim autentik i Pelikani Security GROUP.
Sakaq, ndalohet rreptësishtë përdorimi i pjesshëm apo i plotë i të gjithë elementëve, si: logo, tekste, fotografi, ikona etj. pa autorizimin e shkruar të Pelikani Security GROUP. Materialet e përfshira në këtë web faqe janë përgatitur vetëm me qellim informimin e publikut. Pelikani Security GROUP është kujdesur në përpilimin e faqeve dhe nuk jep asnjë garanci (të shprehur apo të nënkuptuar) nëse informacioni keqpërdoret nga palë të treta.
Nëse verifikohen evente të tilla, Pelikani Security GROUP si pronar intelektual i materialeve, mund të veproj në bazë të ligjeve ne fuqi mbi të drejtat e autorit të Republikës së Shqipërisë kundrejt paleve që nuk respektojnë kushtet e mësipërme.

Copyright © 2018 Pelikani Security GROUP