Antenat dhe ripetitorët

 Home / Pelikani / Salla operative
Ripetitoret e Pelikani Security

Marka dhe modele

Salla operative është e pajisur me aparatura bashkëkohore të kompjuterizuar, me ndërlidhje, me kanal e frekuencë të veçantë. Të gjitha aparaturat e frekuencave, sistemet e alarmit dhe sistemet e vëzhgimit që montohen nga shoqëria jonë, janë të regjistruara dhe kompjuterizuara në sallën operative, aparaturat që montohen dhe përdoren janë të renditura me poshtë:

Ripetitorët U.H.F:

Ripetitore Motorola Digital
Ripetitor Icom Digital

Pajisjet e alarmit janë:

Samsung
Hikvision
Tecnoalarm
Ultrak
Panasonic
Sanyo
Wavelet

Ripetitorët janë të tipit Motorola GR 900. Janë të montuar në: Malin e Dajtit, Gracen Elbasan, Mali i Tomorit, Kalaja e Rozafës, Vlorë, Mali i Llogorasë e Lezhë ne përputhje me lejen e lëshuar nga ERT Nr. 170/0107 datë 14.01.2014.
Kemi këto pajisje ndërlidhje të frekuencave U.H.F: Radio motorola Tipi GP 300,Radio baze motorola Tipi GP 340, Radio baze motorola Tipi GP 344, Radio motorola Tipi GP 900, Radio motorola Tipi GP 1000, Radio Tipi Icom, Radio 4002.

Partnerët

Copyright © 2018 Pelikani Security GROUP