Të gjitha shërbimet e Pelikani Security GROUP

 Home / Shërbime / Të gjitha shërbimet
Ruajtje e objekteve
Pelikani Security GROUP ofron shërbimin e ruajtjes së objekteve private e shtetërore. Aktualishtë, kryen shërbim për një gamë të gjerë institucionesh shtetërore dhe private të rëndësisë së vecantë. Për informacione të detajuara klikoni tek ky link.
Sigurim fizik
Pelikani Security GROUP ofron shërbimin e sigurimit fizik, mbrojtjes se jetës dhe shëndetit për persona civil e publik. Për informacione të detajuara klikoni tek ky link ose vizitoni galerinë e fotografive duke klikuar këtu.
Kasaforta, terminale POS, ATM, pajisje bankare
Mundësojme furnizim dhe instalim të kasafortave cavoux, sigurinë e kutive të depozitave, terminale POS, ATM dhe pajisjeve bankare në përgjithesi. Gjithashtu ofrojmë konsulencë dhe analizë të sigurisë.
Sisteme të inteligjencës
Projektim, furnizim, instalim dhe mirëmbajtje e sistemeve të inteligjencës. Për më shumë informacione që i përkasin këtij shërbimi na kontakoni ne numrat tanë te telefonit ose na shkruani duke klikuar te link.
Ofrojmë materiale të teknologjisë elektrike dhe elektronike, pajisje për navigacion e shume instrumenta të tjerë.
Import dhe eksport me shumicë e pakicë i materialeve të teknologjisë elektrike dhe elektronike, gjithashtu edhe pajisje për navigacion.
Pjesë këmbimi për avionë dhe elikopter.
Import, eksport dhe shitje, ndërtim dhe mirëmbajtje të avionëve dhe pjesëve të tyre.
Sinjalistika e radioalarmit, paisjet e vëzhgimit
Instalim dhe përdorim i sinjalistikes së radioalarmit dhe paisjeve. Gjithashtu instalim dhe përdorim të paisjeve të tjera të vëzhgimit.
Lëndët e shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit
Prodhim, mirëmbajtje dhe tregëtim i paisjeve dhe lëndëve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit.
Kontrollet e aksesit dhe të sigurisë së lartë
Projektim dhe instalim i kontrollit të aksesit dhe të sigurisë së lartë, gjithashtu edhe integrimi i këtyre sistemeve.
Energjia alternative (fotovoltaike, wind etj.)
Projektim, furnizim, instalim dhe mirëmbajtje e sistemeve për prodhimin e energjisë alternative.
Sistemet e monitorimit
Projektim, zbatim dhe mirëmbajtje të sistemeve dhe monitorimi i sistemeve të shuarjes së zjarrit.
Pajisje dhe impjante elektrike
Projektim dhe instalim i pajisjeve dhe impjanteve elektrike në ambiente publike e civile.
Pajisje elektronike për përdorim detar
Furnizim, instalim, mirëmbajtje e pajisjeve elektronike për përdorim detar.
Pajisje te telekomunikacionit dhe radio ndërlidhjes
Furnizim, instalim dhe mirëmbajtje e pajisjeve të telekomunikacionit dhe radio ndërlidhjes.
Copyright © 2018 Pelikani Security GROUP