Ruajtje objektesh

 Home / Sherbime / Ruajtje Objektesh
Punonjese femer Pelikani Security GROUP

Shoqërimi i vlerave monetare

Një nga shërbimet më cilësore të Pelikani Security GROUP është edhe shoqërimini e vlerave monetare. Shoqëria ka në dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme për një shoqërim sa më të sigurt të vlerave monetare. Këtë e tregon edhe përqindja e suksesit të këtij shërbimi të ofruar nga Pelikani Security GROUP. Nga arkivat e procesverbalëve të lëshuar nga punonjësit e shoqërisë, në 18 vite eksperiencë, nuk rezulton asnjë precedent negativ. Kjo bën që Shoqëria Pelikani Security GROUP të mbetet në majat e sigurisë private.

Klient si Veneto Banka, Banka Kombëtare Tregtare, Coca-Cola e të tjera janë dëshima me e mirë e një raporti besueshmërie më shumë se 10 vjecar midis palëve.

Copyright © 2018 Pelikani Security GROUP