Ruajtje objektesh

 Home / Sherbime / Ruajtje Objektesh
Femer Pelikani Security ne ruajtje objektesh

Ruajtja e objekteve publike dhe shtetërore

Tashmë, me 18 vjet eksperiencë, Pelikani Security GROUP është lider në tregun shqiptar në ruajtjen e objekteve private dhe shtetërore. Shoqëria, kryen shërbim 24 orë për të gjitha objekve te kontraktualizuara.

Objektet, ruhen në mënyre konstante me patrullime të vazhdueshme gjatë 24 orëve, njëkohësishtë, punonjës vëzhgojnë nga salla e kontrollit 24 orë 24.

Objekti, nuk humbet kurrë nga sytë e punonjësve.

Copyright © 2018 Pelikani Security GROUP